anılar hep sonbaharda gibidir... • "durdun söylenmemiş, anlatılmamış, ...

25 not

  1. birdemethuzun bunu aylakdam kullanıcısından yeniden blogladı ve şunu ekledi:
    “durdun söylenmemiş, anlatılmamış, söylenememiş olanı anlaşılır kıldı duruşun…” __ Gülten Akın
  2. aylakdam bunu gönderdi
To Tumblr, Love Pixel Union